PROJEKTERING

Under åren har vi utfört projektering av olika slags el- och telesystem i alla typer av byggnader.

Vi använder oss av AutoCad MEP2012 ­eller MEP2013 som ritverktyg och har stor erfarenhet av CAD-projektering även i större uppdrag. Vi har också haft ansvaret som CAD-samordnare i ett par projekt för att hjälpa beställaren att få klara ansvarsområden bland sina konsulter samt ett korrekt överlämnande av digitala filer efter genomförd projektering.

Vi har kompetens och mätutrustning för att konstruera elanläggningar där speciella krav på låga elektriska och elektromagnetiska fält finns. Bland annat har vi varit med och projekterat ett totalt el­sanerat undersökningsrum på Skaraborgs Sjukhus i Falköping för att kunna ta emot patienter med elöverkänslighet.

Några exempel på områden där vi har stor erfarenhet:

Kraft

 • Fördelningssystem
 • Selektivitetsuppbyggnad
 • Reservkraftssystem
 • Kortslutningsberäkningar i kraftnät
 • Begränsning av elektriska och elektromagnetiska fält


Belysning

 • Belysning ur miljöskapande synvinkel
 • Belysning ur ekonomisk synvinkel


Styrsystem

 • Integrerad fastighetsautomatisering via installations-               BUS typ KNX
 • Styrsystem för automatiserad belysningsstyrning


Säkerhetssystem

 • Brandlarm
 • Inbrottslarm
 • Passagekontroll
 • Trygghetssystem, överfallslarm
 • Övervakningsanläggningar CCTV


Kommunikation

 • Intern datakommunikation

HUS 26
SKARABORGS SJUKHUS LIDKÖPING

Nybyggnad av centralt trapphus och hiss till restaurangen på Lidköpings sjukhus. Entreprenaden innefattade också... (klicka på bilden och läs mer!)

HUS 26<br>SKARABORGS SJUKHUS LIDKÖPING

HUS 06
SKARABORGS SJUKHUS LIDKÖPING

Nyrenoverade lokaler för mottagningar med bland annat hörsel-LAB. Expeditioner och samtalsrum med höga ljudkrav då inga störande ljud fick förekomma under undersökningarna. Lokalerna innehåller också... (klicka på bilden och läs mer!)

HUS 06<br>SKARABORGS SJUKHUS LIDKÖPING

ÄLDREBOENDE FLOBY, FALKÖPINGS KOMMUN

Om- och tillbyggnad av tre stycken äldreboende-avdelningar på Floby Äldreboende.

Lokaler för äldre där stor hänsyn till... (klicka på bilden och läs mer!)

ÄLDREBOENDE FLOBY, FALKÖPINGS KOMMUN

HULESJÖN, FALKÖPINGS KOMMUN

Nybyggnad av administrationsbyggnad vid reningsverket i Falköping. Lokalerna innehåller kontor, personalrum, omklädningsrum, laboratorium för vattenanalys och teknikutrymmen. I projekteringen lades stor vikt vid ... (klicka på bilden och läs mer!)

HULESJÖN, FALKÖPINGS KOMMUN

HUS, 04+45,
SKARABORGS SJUKHUS FALKÖPING

Nyrenoverade lokaler för äldrepsykiatrisk verksamhet samt beroendeenheten.

Då lokalerna tillhör sluten psykiatrisk verksamhet låg stor tonvikt på ... (klicka på bilden och läs mer!)

HUS, 04+45, <br>SKARABORGS SJUKHUS FALKÖPING

Volvo Truck Center

Nybyggnad av serviceanläggning för större fordon som lastbilar och bussar. Fastigheten är försedd med ett integrerat fastighetsstyrsystem... (Klicka på bilden och läs mer!)

Volvo Truck Center

Nytt huvudkontor – Hyresbostäder, Falköping

Befintlig kyrka som byggs om till ett modernt kontor. Den stora volymen i kyrkorummet gav goda möjligheter till intressanta belysningslösningar, men satte oss också på prov ... (Klicka på bilden och läs mer!)

Nytt huvudkontor – Hyresbostäder, Falköping

Brandlarmanläggning, Göteborgs Garnison

Projektering av ny brandlarmanläggning i byggnadens tre delar innefattande allt från ledningscentraler, teknikrum, kontor, personaldelar och boendedelar.
(Klicka på bilden och läs mer!)

Brandlarmanläggning, Göteborgs Garnison

Ledningscentral Försvarsmakten

Ökat utrymmesbehov inom försvarsmaktens ledningscentral på Göteborgs Garnision resulterade i att man... (klicka på bilden och läs mer!)

Ledningscentral Försvarsmakten

Lidköpings Sjukhus – BUP

Nyrenoverade lokaler för barn och ungdomspsykiatrisk mottagning. Expeditioner och samtalsrum där tyngdpunkten låg på att göra lokalerna ... (klicka på bilden och läs mer!)

Lidköpings Sjukhus – BUP